Co oznaczają cyfry widoczne na dysku?

Są to parametry określające zachowanie się dysku w powietrzu oraz podpowiadające graczowi odpowiedni dobór dysku do konkretnego rzutu (etapu gry i sytuacji).

Speed (szybkość): mówi jak mocno powinieneś rzucić dysk, aby osiągnął swoją zaprojektowaną prędkość; ten parametr ma skalę 1-15 i osiąga najwyższe wartości w przypadku dysków distance driver (dyski o najostrzejszej krawędzi).

Glide (poślizg, szybowanie): mówi jak długo dysk pozostanie w powietrzu. Skala parametru: 1-7. Im wyższa wartość glide’u, tym dłużej dysk będzie leciał, pokona większy dystans, jednak kierunek lutu będzie mniej kontrolowany, tym bardziej w wietrznych warunkach. Niska wartość glide’u oznacza, krótszy lot dysku, ale jednocześnie lepszą kontrolę trajektorii jego lotu.

Turn (skręt): mówi jaka jest tendencja dysku do skręcania w lewo lub prawo, w zależności od rodzaju i siły rzutu. Turn ma nietypową skalę  od +1 do -5. Dyski z górnego przedziału będą miały tendencję do lotu w lewo, natomiast mniejszy turn oznacza lot w prawo (w przypadku rzutu praworęcznym backhandem). 

Fade (opadanie): mówi jak bardzo dysk będzie skręcał w lewo pod koniec swojego lotu . Skala parametru: 0-5. Dyski z fade 0 będą opadać gładko i na wprost, natomiast z fade 5 będą miały ostry, pionowy finisz w lewo (w przypadku rzutu praworęcznym backhandem).

Podsumowując, cyfry umieszczone na dysku lub w opisie dysku w sklepie, oznaczają: